pirine luščine polnilo

Pira - žitarica s tisočletno tradicijo

Arheologi menijo, da so piro udomačili pred več kot deset tisoč leti in je človeštvu prinesla civilizacijski napredek.